Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2015

xspilttears
0108 2790 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaespera espera
xspilttears
Nie chciałem być nikim innym, bo nie można być nikim innym, gdy jest się nikim, zero pomnożone przez każdą liczbę wciąż jest zerem.
— Jakub Żulczyk
xspilttears
xspilttears
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaburdel burdel
xspilttears
1698 f55e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabe-beautiful be-beautiful
xspilttears
6487 aaa1 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viapassionative passionative
xspilttears
Biednemu to zawsze wiatr w oczy, chuj w dupę,  nóż w serce  i chleb masłem do ziemi.
Reposted fromMySadStory MySadStory viaClary Clary
xspilttears
5642 cca0 390
Reposted fromboli boli via100suns 100suns

January 30 2015

xspilttears
xspilttears
9148 2cd6 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapimpmyheart pimpmyheart
xspilttears
I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę.
— Anna Frankowska
1368 dd2c 390
Reposted fromsunlight sunlight viahomczi homczi
xspilttears
- Kylar, chciałbym porozmawiać z tobą o twojej przyszłości. 
- O, to będzie krótka rozmowa.
— Brent Weeks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladaaa czekoladaaa

December 26 2014

xspilttears
5843 2791 390
Reposted fromlittlefool littlefool viairrespective irrespective
5895 3f8b 390
Reposted frompheebs pheebs viapiehus piehus
xspilttears
6352 4c74 390
Reposted fromretaliate retaliate viacorazblizej corazblizej
xspilttears
‎'Ludzie wiele tracą tylko dlatego, że są nieśmiali.'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viacorazblizej corazblizej
xspilttears
3487 fc1d 390
Reposted frominpassing inpassing viabookinistka bookinistka
xspilttears
I wish people could just say how they feel like ‘Hey I really don’t like when you do that to me’ or ‘Hey I’m in love with you’ or ‘Hi I really miss you and I think about you all the time’ without sounding desperate. Why can’t everyone be painfully honest and just save people the trouble.
— Unknown
Reposted fromhormeza hormeza viaanaeyo anaeyo
xspilttears
Moja rada jednak: niech się pani zastanowi. Nad jego miłością? Nad sobą. Ludzie, którzy kochają trzy razy w roku, nie czynią tego nigdy naprawdę, nawet wtedy, kiedy sami są o tym przekonani. A potem strasznie jest patrzeć jak miłość umiera.
— Hłasko, Lombard złudzeń
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaburdel burdel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl